Hotel Lafonte  ****→ map

Back to the list of hotels in Karlovy Vary

Accommodation Karlovy Vary: Hotel Lafonte
Hotel address: Majakovského 29 Karlovy Vary, district Karlovy Vary